Členstvo obce

 

Obec Prietrž je členom nasledovných združení:

ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)

ZOZO (Združenie obcí záhorskej oblasti)

ZMO JE Jaslovské Bohunice (Združenie miest a obcí Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice)

SAKT (Slovenská asociácia káblových televízií)

PODHORAN, občianske združenie

Mikroregión Branč

PETRUS, občianske združenie

Kontakt

Ing. Dana Blažková starostka obce Prietrž
telefón:
+421 905 800 655
tel.: +421 34/654 86 13 starostka@obecprietrz.sk