Činnosti obce

 

S podporou Programu obnovy dediny bolo vybudované: Kryté premostenie Deberníckeho potoka v roku 2007 

a Kamenné schody, podesta a zábradlie k studničke v časti obce "Na vŕšku" v roku 2006 

Kontakt

Ing. Dana Blažková starostka obce Prietrž
telefón:
+421 905 800 655
tel.: +421 34/654 86 13 starostka@obecprietrz.sk