Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

 

Súbor vo formáte pdf na stiahnutie.

 

Kontakt

Ing. Dana Blažková starostka obce Prietrž
telefón:
+421 905 800 655
tel.: +421 34/654 86 13 starostka@obecprietrz.sk