Western v podaní chovateľov koní z celého Záhoria

22.01.2013 11:20

Kontakt

Ing. Dana Blažková starostka obce Prietrž
telefón:
+421 905 800 655
tel.: +421 34/654 86 13 starostka@obecprietrz.sk